Login or sign up Lost password?
Login or sign up
Walang pagod niyang pinagtibay ang kapayapaan, na siya namang naging pundasyon ng mga reporma para palakasin ang ating bansa.